Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ

Dòng hồi tiếp bám sát dòng yêu cầu.
Dòng điện tải, dòng điện mạch lọc và dòng điện nguồn.

Dòng tải, mạch lọc và dòng nguồn
Dòng tải, mạch lọc và dòng nguồn

Dưới tác dụng của dòng mạch lọc, dòng điện nguồn trở thành sin
Dòng điện nguồn sẽ thay đổi giảm dần khi thay đổi góc kích
Dòng điện nguồn và dòng điện tải, dòng điện nguồn 3 pha

Dòng tải và dòng nguồn pha a
Dòng tải và dòng nguồn pha a

Dòng điện nguồn 3 pha

So với dòng điện tải, dòng điện nguồn đã hoàn toàn sin, không có sóng hài.
Dòng điện nguồn 3 pha hoàn toàn đối xứng và cân bằng.
Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn

Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn 2
Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn

Dòng trung tính nguồn sẽ có giá trị nhỏ ( gần về 0 ) do dòng trung tính tải cân bằng với dòng trung tính mạch lọc.
Dòng trung tính tải, mạch lọc và nguồn đều không thay đổi theo góc kích .
Công suất tải, mạch lọc và nguồn

Công suất PQ của tải, mạch lọc và nguồn
Công suất PQ của tải, mạch lọc và nguồn.

Công suất P của nguồn không dao động, công suất Q của nguồn có giá trị

0 do công suất P , Q của tải được cung cấp bởi mạch lọc.
Hệ số công suất nguồn, dòng điện và điện áp nguồn

dong dien dien ap nguon cong xuat nguon1
Hệ số công suất nguồn

Dòng điện và điện áp nguồn cùng pha, cosfi của nguồn có giá trị bằng 1 mặc dù tải đã được thay đổi giá trị dòng điện bằng cách thay đổi góc kích . Khi góc kích lớn, hệ số cosfi dao động , tuy giá trị không lớn

Hoạt động của bộ tạo trễ.

Hoạt động mạch tạo trễ pha a,b,c
Hoạt động mạch tạo trễ pha a,b,c

Khi biên độ sai số dao động càng lớn thì sai số giữa dòng điện hồi tiếp và yêu cầu càng lớn .
Dòng điện tải, dòng điện mạch lọc, dòng điện nguồn

Dòng điện mạch lọc, dòng điện nguồn sẽ có biên độ dao động càng lớn nếu hysteresis band càng lớn .
Dòng điện trung tính tải, mạch lọc và nguồn

Dòng điện tải, dòng mạch lọc và dòng nguồn
Dòng điện trung tính tải, mạch lọc và nguồn.

Dòng điện trung tính mạch lọc, dòng điện trung tính nguồn sẽ có biên độ dao động càng lớn nếu hysteresis band càng lớn .

Dòng điện trung tính tải, mạch lọc và nguồn
Công suất PQ của tải, mạch lọc và nguồn

Công suất PQ của tải, mạch lọc và nguồn
Công suất PQ của tải, mạch lọc và nguồn

Công suất PQ của mạch lọc và nguồn sẽ có biên độ dao động càng lớn nếu hysteresis band càng lớn .

Hoạt động mạch tạo trễ

Hoạt động mạch tạo trễ pha a,b,c

Khi điện áp DC không đủ lớn, dòng điện hồi tiếp không bám theo được dòng yêu cầu.

Dòng điện tải, dòng mạch lọc và dòng nguồn

Dòng điện tải, dòng mạch lọc và dòng nguồn
Dòng điện tải, dòng mạch lọc và dòng nguồn

Khi Udc = 300V, do dòng điện của mạch lọc tích cực không bám theo dòng yêu cầu, dòng điện nguồn sẽ bị méo dạng so với trường hợp Udc =400V Dòng điện nguồn và dòng điện tải, dòng điện nguồn 3 pha

nguồn và dòng điện tải, dòng điện nguồn 3 pha
dòng điện nguồn 3 pha

Khi Udc =300V, cả 3 pha abc của dòng điện nguồn đều bị méo dạng so với trường hợp Udc =400V.
Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn

Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn
Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn

Khi Udc=300V, dòng điện trung tính của nguồn sẽ dao động với giá trị lớn .

Công suất tải, mạch lọc và nguồn

Dòng trung tính tai

Khi Udc=300V, công suất PQ của nguồn sẽ dao động với biên độ rất lớn đáp ứng rất xấu so với trường hợp Udc=400V.

Dòng điện và điện áp nguồn, hệ số công suất nguồn
Dòng điện và điện áp nguồn, hệ số công suất nguồn

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *