BẢNG GIÁ CÁP HÀN HANKOOK BỌC CAO SU HÀN QUỐC
THƯƠNG HIỆU HANKOOK

STT Chủng loại – Quy cách Đơn vị tính Đơn giá đã bao gồm VAT  Ghi chú
 DÂY CÁP HÀN VỎ BỌC CAO SU  0.6/1 KV – Cu/Nr/Nr
1 Cáp hàn 16 SQMM m            42.000  200m/cuộn
2 Cáp hàn 25 SQMM m           62.500  200m/cuộn
3 Cáp hàn 35 SQMM m           91.000  200m/cuộn
4 Cáp hàn 50 SQMM m         125.000 200m/cuộn
5 Cáp hàn 70 SQMM m         Liên hệ
6 Cáp hàn 95 SQMM m         Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *