BẢNG GIÁ CÁP HÀN BỌC CAO SU HÀN QUỐC
THƯƠNG HIỆU ULSAN 

STT Chủng loại – Quy cách Đơn vị tính Đơn giá đã bao gồm VAT  Ghi chú
 DÂY CÁP HÀN VỎ BỌC CAO SU  0.6/1 KV – Cu/Nr/Nr
1 Cáp hàn M16 m            31.500  200m/cuộn
2 Cáp hàn M25 m           51.500  200m/cuộn
3 Cáp hàn M35 m           76.000  200m/cuộn
4 Cáp hàn M50 m         Liên hệ
5 Cáp hàn M70 m         Liên hệ
6 Cáp hàn M95 m         Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *