Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu Cadivi

Cập nhật bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu 06/2024
 
Dương Phát kính gửi Quý khách hàng bảng giá cáp điều khiển Cadivi mới nhất cập nhật 06/2024. Do tình hình giá Đồng thế giới biến động mạnh nên để có giá cáp điều khiển chính xác nhất, xin Quý khách liên hệ Phòng kinh doanh.

Hotline: 0817676867

Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, Dương Phát xin chân thành cám ơn.

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 0.5mm2

Quy cáchGiá (vnđ)Ghi chú
 0.5mm2 x 2C Screened 8.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 3C Screened 9.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 4C Screened 12.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 6C Screened 16.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 8C Screened 20.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 10C Screened 23.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 12C Screened 28.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 15C Screened 35.600 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 20C Screened 46.200 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 25C Screened 63.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 30C Screened 76.800 200m/ cuộn

Liên hệ kinh doanh:0817676867 Để có giá tốt nhất.

Bảng giá cáp hàn mới: https://duongphat.vn/bang-bao-gia-day-cap-han-samwon-2022/

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 0.75mm2

 0.75mm2 x 2C Screened 11.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 3C Screened 14.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 4C Screened 18.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 6C Screened 24.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 8C Screened 30.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 10C Screened 38.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 12C Screened 39.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 15C Screened 49.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 20C Screened 65.800 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 25C Screened 74.300 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 30C Screened 98.700 200m/ cuộn

 

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 1.25mm2

 1.25mm2 x 2C Screened 14.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 3C Screened 20.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 4C Screened 25.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 6C Screened 34.500 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 7C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 8C Screened 46.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 10C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 12C Screened 62.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 14C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 16C Screened 78.200 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 20C Screened 85.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 24C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 30C Screened Order 200m/ cuộn

 Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 2.5mm2

 2.5mm2 x 2C Screened 23.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 3C Screened 34.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 4C Screened 44.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 5C Screened Order 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 7C Screened Order 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 12C Screened125.000 200m/ cuộn

Xem thêm: bảng giá cáp cẩu trục 06/2024

>> Phân phối dây cáp điện

>> Bảng giá cáp điều khiển Cadivi 06/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *