Description

Phích Cắm Di Động PCE Kín Nước IP67 F045-6

125A – 5P – 400V – 6H – IP67

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Phích Cắm Di Động PCE Kín Nước IP67 F045-6”

Related products