Description

Ampe kềm điện tử 2003A

Nhãn Hiệu: Kyoritsu
Xuất Xứ: Japan

  • Trang bị để đo cả AC và DC hiện tại với hàm biến áp có đường kính lớn.
  • Có thể đo lường AC và DC dòng lên đến 2000A.
  • Thiết bị đầu cuối đầu ra cho kết nối với máy ghi âm.
Ø55MAX AC/DC2000AACVDCV
ΩContinuityOUT PUTMAX HOLD

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Ampe kềm điện tử 2003A”

Related products