TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 245-1
XUẤT BẢN LẦN THỨ BA
1994

Dây dẫn và cáp
cách điện bằng cao su
điện áp định mức
nhỏ hơn và bằng 450/750 V

Download IEC 245-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *