TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1979

Dây dẫn và cáp
cách điện bằng PVC
với điện áp định mức
bằng và lớn hơn 450/750V
Phần 2 :
Các phương pháp thử nghiệm

Download IEC 227-2

Download IEC 227-2 bản sửa đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *