UỶ BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ
Tiêu chuẩn IEC

Ấn phẩm số 129
Xuất bản lần thứ ba
1984

Bản sửa đổi lần thứ nhất
1992

Dao cách ly và dao cách ly nối đất
dùng cho lưới điện xoay chiều

Download tiêu chuân IEC 129-SD1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *