Báo giá ổ cắm công nghiệp Bals:

Update: Thêm file báo giá ổ phích cắm công nghiệp Bals file pdf.

Link Download ờ cuối bài. Xem thêm ổ cắm công nghiệp khác

Hiện nay trên thị trường ngoài ổ cắm công nghiệp PCE thì còn có ổ cắm công nghiệp Bals giá cả củng hợp lý với người dùng.

ổ cắm công nghiệp Bals thuộc dạng tầm thấp giá cả tốt được sử dụng tuy không phổ biến.

BÁO GIÁ Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP BALS (GERMANY) 2012
(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Mã số
Diễn giải
Đơn giá
(VNĐ)
PHÍCH, Ổ CẮM SCHUKO
SCHUKO ­ TYPE PLUGS & SOCKETS ­ 16A / 230VAC
7302
Phích cắm schuko 16A ­ bằng nhựa ­ màu xanh
Schuko Plug ­ 16A ­ blue colour
107,000
442/GU
Phích cắm schuko 16A ­ bằng cao su ­ màu đen
Schuko Plug ­ 16A ­ black colour
84,000
716
Ổ cắm âm schuko 16A ­ bằng nhựa ­ không nắp
Schuko Socket ­ 16A ­ without lid
85,000
7130
Ổ cắm âm schuko 16A ­ bằng nhựa ­ có nắp
Schuko socket ­ 16A ­ with lid
92,000
452/G
Ổ cắm nối schuko 16A ­ bằng cao su ­ không nắp
Schuko Connector Socket ­ 16A ­without lid
136,000
740.351
Ổ cắm nối schuko 16A ­ bằng cao su ­ có nắp
Schuko Connector Socket ­ 16A ­with lid
146,000
353/GU
Ổ cắm nối ba ngã ­ bằng cao su ­ có nắp
Three way Schuko Socket ­ 16A ­ with lid
782,500
749
Ỗ cắm nối ba ngã ­ bằng nhựa ­ kín nước
Three way Schuko Socket ­ 16A ­ IP67
3,210,000
51229
Ổ cắm schuko 16A ­ 3 ổ
Schuko Socket three outlet ­ 16A ­ with lid
1,890,000
722
Đế nổi cho ổ cắm âm schuko
Surface mouting enclosure for Schuko Socket
86,000
Ổ CẮM GẮN NỔI ­ LOẠI KÍN NƯỚC (IP67)
SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS ­ WATERTIGHT (IP67)
1133
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
299,000
1137
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
310,000
1143
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
347,000
1145
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
375,000
1149
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
396,000
1155
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
445,000
1157
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
1,099,000
1161
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
1,150,000
1161P
63A ­ 4P + Pilot ­ 400V ­ 6H ­ IP67
1,150,000
1112
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
1,265,000
11437
125A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
2,580,000
11441
125A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
2,899,000
11447
125A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
2,950,000
Ổ CẮM GẮN NỔI ­ LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) SURFACE .MOUTING SOCKET OUTLETS ­ SPLASHPROOF (IP44).
11765
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
150,000
111
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
219,000
11645
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
155,000
115
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
182,000
100
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
165,000
102
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
247,000
11651
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
179,000
11646
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
185,000
101
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
195,000
103
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
288,000
1104
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
840,000
1127
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
825,000
1127P
63A ­ 4P + Pilot ­ 400V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
825,000
1124
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
899,000
Ổ CẮM GẮN NỔI PHỐI HỢP
160
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44 (ON / OFF) Socket Outlet, switch, interlocked
1,930,000
107
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Schuko socket 16A ­ 2P ­ 230V ­ IP44
KT Combination Unit
440,000
Ổ CẮM GẮN ÂM ­ LOẠI KÍN NƯỚC (IP67).
PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS ­ WATERTIGHT (IP67).
13720
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Straight (62 x 62) mm
205,000
12809
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Angled 20º (68 x 62) mm ­ Quick Connect
205,000
1270
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 20º (100 x 92) mm
263,000
1376
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Straight (75 x 75) mm
263,000
1276
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 20º (100 x 92) mm
299,000
1278
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Angled 20º (100 x 92) mm
292,000
12848
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 20º (100 x 92) mm ­ Quick Connect
315,000
13756
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Straight (75 x 75) mm ­ Quick Connect
315,000
13028
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Straight (75 x 75) mm
315,000
1288
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 20º (100 x 92) mm
369,000
12001
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Angled 15º (114 x 114) mm
845,000
1200
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 15º (114 x 114) mm
825,000
1200P
63A ­ 4P + Pilot ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 15º (114 x 114) mm
825,000
129
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 15º (114 x 114) mm
845,000
12100
125A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Angled 15º (114 x 114) mm
2,450,000
12104
125A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 15º (114 x 114) mm
2,320,000
12108
125A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Angled 15º (114 x 114) mm
2,450,000
Ổ CẮM GẮN ÂM ­ LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44)
PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS ­ SPLASHPROOF (IP44)
13686
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Straight (75 x 75) mm ­ Quick Connect
128,000
12749
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (85 x 85) mm ­ Quick Connect
128,000
12753
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (85 x 85) mm ­ Quick Connect
145,000
12735
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (87 x 71) mm ­ Quick Connect
145,000
13693
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Straight (75 x 75) mm ­ Quick Connect
145,000
132001
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Straight (75 x 75) mm ­ Quick Connect
169,500
12757
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (85 x 85) mm ­ Quick Connect
169,500
1227
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (100 x 92) mm
169,500
12730
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (100 x 92) mm ­ Quick Connect
169,500
13007
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Straight (75 x 75) mm
198,000
1229
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (100 x 92) mm
198,000
12789
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (100 x 92) mm ­ Quick Connect
198,000
1233
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (100 x 92) mm
209,500
13710
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Straight (75 x 75) mm ­ Quick Connect
209,500
12768
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (85 x 85) mm ­ Quick Connect
228,500
12801
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 20º (100 x 92) mm ­ Quick Connect
228,500
132002
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Straight (75 x 75) mm ­ Quick Connect
228,500
12135
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Angled 15º (114 x 114) mm
685,000
1201P
63A ­ 4P + Pilot ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 15º (114 x 114) mm
698,000
1201
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 15º (114 x 114) mm
698,000
12074
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 15º (100 x 92) mm
698,000
134
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Straight (107 x 100) mm
698,000
136
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Straight (107 x 100) mm
770,000
12567
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 15º (100 x 92) mm
770,000
1202
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Angled 15º (114 x 114) mm
770,000
Ổ CẮM NỐI ­ LOẠI KÍN NƯỚC (IP67)
CONNECTOR SOCKETS ­ WATERTIGHT (IP67)
31240
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
215,000
31241
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
260,000
31243
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
299,500
31244
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
334,500
31245
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
340,000
31247
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
365,000
3181
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
765,000
3185
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
920,000
3124
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
950,000
3191
125A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
3,099,000
3195
125A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
2,750,000
3199
125A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
2,900,000
Ổ CẮM NỐI ­ LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44)
CONNECTOR SOCKETS ­ SPLASHPROOF (IP44)
31001­TLS
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
118,000
3126
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
118,000
31005­TLS
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
134,500
3130
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
134,500
303­TLS
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
162,000
3136
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
162,000
3138
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
179,500
31017­TLS
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
188,000
3142
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
188,000
304­TLS
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
199,500
3148
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
199,500
3104
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
699,500
3151
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
749,000
3112
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw Terminals
770,000

Link download báo giá ổ cắm công nghiệp Balsbang-gia-o-phich-cam-cong-nghiep-bals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *