BẢNG GIÁ CÁP HÀN – CÁP ĐIỆN BỌC CAO SU (TCVN)
THƯƠNG HIỆU JEIL 

STT Chủng loại – Quy cách Đơn vị tính Đơn giá đã bao gồm VAT  Ghi chú
 DÂY CÁP HÀN VỎ BỌC CAO SU  450/750V – Cu/Nr/Nr
1 Cáp hàn M16 m            43.700  200m/cuộn
2 Cáp hàn M25 m           64.800  200m/cuộn
3 Cáp hàn M35 m           90.500  200m/cuộn
4 Cáp hàn M50 m         123.900
5 Cáp hàn M70 m         174.000
6 Cáp hàn M95 m         245.760

BẢNG GIÁ CÁP HÀN – CÁP ĐIỆN BỌC CAO SU (TCVN)

THƯƠNG HIỆU JEIL

STT Chủng loại – Quy cách Đơn vị tính Đơn giá đã bao gồm VAT  Ghi chú
 CÁP ĐIỆN 2,3,4 LÕI VỎ BỌC CAO SU 450/750 – CU/NR/NR
1 Cáp cao su 2×1.5mm2 m             13.812  200m/cuộn
2 Cáp cao su 2×2.5 m             19.935  200m/cuộn
3 Cáp cao su 2×4 m             27.232  200m/cuộn
4 Cáp cao su 2×6 m             37.713  200m/cuộn
5 Cáp cao su 2×10 m             62.974  200m/cuộn
6 Cáp cao su 3×1.5mm2 m             19.117  200m/cuộn
7 Cáp cao su 3×2.5 m             27.057  200m/cuộn
8 Cáp cao su 3×4 m             39.715  200m/cuộn
9 Cáp cao su 3×6 m             53.779  200m/cuộn
10 Cáp cao su 4×1.5mm2 m             23.270  200m/cuộn
11 Cáp cao su 4×2.5 m             32.525  200m/cuộn
12 Cáp cao su 3×2.5+1.5mm2 m             33.151
13 Cáp cao su 3×4+2.5 m             47.461
14 Cáp cao su 3×6+4 m             68.416
15 Cáp cao su 3×10+6 m           108.878
16 Cáp cao su 3×16+10 m           167.902
17 Cáp cao su 3×25+16 m           245.231

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *